Disney CEE Help Children to Try Everything (Polish)

Children with hearing impairments challenge themselves in a once in a lifetime experience by preforming and recording Disney Zootopia’s “Try Everything” in sign language.

We wrześniu wraz z Fundacją Kultury Bez Barier zaprosiliśmy dzieci z Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie w wyjątkową podróż, której uwieńczeniem był teledysk do piosenki „Nie bój się chcieć”, w całości wyśpiewanej w Polskim Języku Migowym (PJM). Piosenka pochodzi z filmu „Zwierzogród”, a w wersji polskiej śpiewa ją Paulina Przybysz, która również uczestniczyła w nagraniu.

Try Everything Poland

Pomysł, który początkowo wydawał się niemożliwy do zrealizowania, wkrótce okazał się niezapomnianą przygodą dla nas wszystkich. Niesłyszące dzieci spędziły kilka dni ucząc się słów w PJM, jednocześnie poznając rytmoraz dźwięki piosenki, których przecież nie słyszą. Dodatkowo refren został przetłumaczony na kilka obcych języków migowych.

Dzieci miały okazję poczuć się jak prawdziwe gwiazdy i zobaczyć jak wygląda praca na planie. Udzielili też pierwszych wywiadów dlatelewizji, co było ogromnym przeżyciem.

Premiera teledysku odbyła się na początku października w ramach aktywności zorganizowanych wokół Warszawskiego Festiwalu Kultury Bez Barier, któremu towarzyszył również specjalny pokaz filmu „Zwierzogród” w wersji znapisami i tłumaczeniem na język migowy dla niesłyszących oraz z audio deskrypcją dla niewidzących.

Try Everything Poland

Rodzice dzieci ze środowisk osób niesłyszących i niewidzących oraz zaproszeni goście podkreślali jak wielka rolę dla nich odegrała ta akcja w przełamywaniu barier, trudności i stereotypów.